کمی درباره تغییراتی که در دنیای عکاسی مطبوعاتی در حال شکل گرفتن است

دنیای مطبوعات و کار به عنوان تولید کننده محتوای رسانه ای هم زمان با رشد تکنولوژی، در حال تغییر است. البته این تغییرات تنها به دلیل پیشرفت علم نیست، بلکه در بسیاری از موارد، حاصل انبوه درخواست برای دریافت اخبار جدید است که باعث می‌شود شیوه کار تغییر کند و سرعت جای کیفیت را بگیرد. در این ویدئو که توسط دوست عزیزم امیر نریمانی و در زمانی که من عکاس آژانس عکس سیپا پرس فرانسه بودم تهیه شده، سعی کردم به توضیح درباره این تغییرات در دنیای نوین مطبوعات بپردازم.

Play Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *